Politika varstva osebnih podatkov1. Upravljavec

Uradno ime organizacije: Ljudska univerza Kranj
 

Sedež podjetja: Cesta staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
 

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Mateja Šmid

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, edukativnega obveščanja, informacijsko - tržnega obveščanja, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in storitev strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

 

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.


Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.


 

3. Obdelovalci osebnih podatkov in iznos

Poleg Ljudske univerze Kranj (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki Ljudski univerzi Kranj nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.


 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.


 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
 

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • omejitve obdelave,
 • ugovor obdelavi,
 • prenosljivost obdelave.
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

 

6. Uporabniki osebnih podatkov:

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd:

 • S podjetjem BIRO BONUS, računovodsko podjetje d.o.o., Ljubljana, , za računovodske storitve.
 • S podjetjem MOJ SERVIS, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O., , za vzdrževanja informacijskih sistemov.
 • S podjetjem RENIS, poslovne storitve, Miha Bandalo s.p., , za vzdrževanje spletne strani.
 • S podjetjem BITIS, storitvena družba, d.o.o. za vzdrževanje baze podatkov o udeležencih na področju izobraževanja odraslih,
 • S podjetjem MOJ SERVIS, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O. za vzdrževanje baze podatkov o udeležencih na področju medgeneracijskega sodelovanja,
 • ter ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram, …). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

 

7. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

 

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

 

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 
 

V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

 

 

Ljudska univerza Kranj