Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
 


Partnerji:
 

                                                                                                           

 

Sofinancerji:

          

Mestna občina Kranj  -  Občuna Šenčur   -   Občina Preddvor   -   Občina Cerklje na Gorenjskem   -   Občina Jesenice   -   Občina Kranjska Gora   -   Občina Žirovnica   -   Občina Bohinj   -   Občina Škofja Loka   -   Občina Radovljica   -   Občina Bled